Гаранционен фонд със становище към украинските шофьори

Гаранционен фонд със становище към украинските шофьори

Те могат да се сдобият дистанционно със зелени карти от свои компании

Българският Гаранционен фонд излезе с уточнение към украинските граждани, които управляват моторни превозни средства (МПС) в България. За украинските шофьори, използващи МПС в чужбина, е разработена възможност, по изключение и на временна основа, от украинското бюро „Зелена карта“ и украинските застрахователи за издаване на сертификати зелена карта чрез комуникация от разстояние. За тази цел са налични връзки към уеб-сайтове, които могат да се използват от украинските моторизирани бежанци в чужбина. Така водачите, за които е невъзможно физически да си купят зелета карта в Украйна, може да се възползват от опцията да удължат съществуващото застрахователно покритие или да получат ново.

ОРАНТА – https://oranta.ua
АСКА – https://oranta.ua
ІНГО – https://ingo.ua
КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП – https://kniazha.ua
УТСК – https://utico.ua
ПЗУ Україна – https://pzu.com.ua
ТАС – https://sgtas.ua
УСГ – https://ukringroup.ua/ua
ПЕРША – https://persha.ua
ГАРДІАН – https://grdn.com.ua